28 april <

Lille Fridolfs kluvna tunga

http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2011/04/27/56923876/index.xml

"Fridolin håller med den han senast talat med. Allt i syfte att vinna sympati."

"Miljöpartiet försöker skaffa sig en image som ett alternativ till höger och vänster, men i sin politik är Miljöpartiet mycket tydligt vänster."